AUDIO

25 mars - Smail Benhouhou
00:00 / 00:00
Klaxon - Smail Benhouhou
00:00 / 00:00
Ireland Calling - Smail Benhouhou
00:00 / 00:00
Angel Touch - Smail Benhouhou
00:00 / 00:00

de gauche à droite:

Adhil Mirghani (Perc), Benjamin Farrugia (Drums), Martin Berauer (Basse), Smail Benhouhou (Piano)